TR | EN
Bağımlılık İle İlgili Tezler Özetleri

 

 

 

 

 ADI SOYADI

DANIŞMANI

TEZİN ADI

ANABİLİM DALI

İPEK ERDOĞAN

Prof. Dr. ÖZKAN ALATAŞ

Sigara içiminin lipoprotein düzeyleri ve HDL'nin antioksidan özelliklerine etkileri

TIBBİ BİYOKİMYA

FERİDE TOKMAN

Yrd. Doç.Dr.Emine SÜTKEN

Sigara içen gebelerin kordon kanında kardiyak Troponin I, Homosistein, E Vitamini ve Malondialdehit düzeyleri

TIBBİ BİYOKİMYA

NAZLI SOYLU

Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÖRSAL

Vajinal doğum yapan kadınlarda gestasyonel sigara maruziyetinin yenidoğanın düşük doğum ağırlığı ve ilk 3 saat içinde emzirilmesiyle ilişkisi

HEMŞİRELİK/ Doğum ve Kadın Sağlığı Hem.

YAKUP KARA

Doç Dr.Öğr.Üyesi FAHRETTİN AKYÜZ

Erkek Sıçanlarda Sigara Dumanı Maruziyeti İle Oluşan TestikularOksidatif Strese L-NAME'nin (N-Nitro L-Arginin Metil Ester) ve Vitamin E'nin (?-tokoferolün) Etkisinin İncelenmesi

TIBBİ BİYOKİMYA

 

 

 

 

AYÇA AKSOY

Prof.Dr. A.Ergin AÇIKALIN

Alkolik sıçan karaciğeri üzerine karvakrolün etkisi

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

MERVE BAĞIŞ

Prof.Dr. CENGİZ BAYÇU

Kronik Alkolik Sıçanlarda Oluşan Testis Hasarı Üzerine Chrysin'in Koruyucu Etkisinin  Histolojik Olarak İncelenmesi

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ

 

 

 

 

 ADI SOYADI

DANIŞMANI

TEZİN ADI

ANABİLİM DALI

MELEK DÜNDAR DEMİR

Prof. Dr. GÜNGÖR KANBAK

Kronik alkol tüketen ratlarda Pseudomonas aeruginosa ile indüklenmiş pnömoni modelinde biyokimyasal hücresel hasar göstergeleri ve in situ hücre ölümü /

TIBBİ BİYOKİMYA

KAZIM KARTKAYA

Prof. Dr. GÜNGÖR KANBAK

Akut alkol alımına bağlı olarak ortaya çıkan kardiyomiyopatide, bir kalpain inhibitörü olan N-Acetyl-L-leucyl-L-leucyl-L-norleucinal’ın koruyucu etkisi

TIBBİ BİYOKİMYA

KEVSER KUŞAT OL

Prof.Dr.  Güngör KANBAK

Prenatal ve Postnatal Alkol Kullanımı Sonucunda Rat Beyinlerinde Oluşan Nörodejenerasyonun Betain ve/ veya Omega-3 Uygulanmasıyla Önlenmesinin Araştırılması

TIBBİ BİYOKİMYA

AYŞEGÜL OĞLAKÇI İLHAN

Prof.Dr.  Güngör KANBAK

Ratlarda İsoproterenol İle Oluşturulan Kalp Krizi Modelinde Kronik Alkol Kullanımının Miyokardiyal Apoptoz Üzerine Etkisi ve Kalpain İnhibitörü 1'in (N-Asetil-Lösin-Lösin-Norlösin

TIBBİ BİYOKİMYA

 

 

 

 

REMZİYE CAN

Doç.Dr. Özlem ÖRSAL

Pick Klop Oyunu ve DAM Modeline  Göre Düzenlenmiş Eğitimin  Adölesanların Nikotin Bağımlılığı Üzerine Etkisi

HEMŞİRELİK