TR | EN
Misyon

    Sağlık Bilimleri Enstitüsünün misyonu, temel ve klinik araştırmalar yapabilen, etik değerlere sahip, bilimsel çalışma azmini ve ilhamını tetikleyecek bir donanım kazanmış, meslek yaşantısında bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan, disiplinlerarası iletişimi güçlü, sorunları kolaylıkla çözebilecek, uluslararası bilimsel bilgi birikimine ve teknolojik gelişime katkıda bulunabilecek eğitim, araştırma ve hizmet sunucu alanlarda görev alabilecek bireyler yetiştirmektir.