TR | EN
Birim Kalite Komisyonu

Birim Kalite Komisyonu

Müdür

Prof.Dr. Fatma Sultan KILIÇ

Müdür Yardımcısı

Doç.Dr. Cengiz BAL

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Cengiz BAL

Üye

Doç.Dr. Dilek BURUKOĞLU DÖNMEZ

Üye

Prof.Dr. Bilgin KAYGISIZ

Üye Prof.Dr. Güler BALCI ALPARSLAN

Enstitü Sekreteri 

Ziynet YILDIZ