TR | EN
DR Zorunlu Dersler

    

DOKTORA ZORUNLU DERSLER

(2019-2020 Bahar  ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)

ANABİLİM DALI

DERSİN KODU-ADI

PROGRAMI

KREDİSİ

YARIYIL

ANATOMİ

521203311 İLERİ SOLUNUM VE KARDİOVASKÜLER SİSTEM ANATOMİSİ

DR

2+2=3

GÜZ

521203312 İLERİ GASTROİNTESTİNAL VE ÜROGENİTAL SİSTEM ANATOMİSİ

DR

2+2=3

GÜZ

521204314 İLERİ SİNİR SİSTEMİ ANATOMİSİ

DR

2+2=3

BAHAR

BİYOİSTATİSTİK

 

522003306 İLERİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I

DR

3+0=3

GÜZ

522003312 YAŞAM ANALİZİ

DR

3+0=3

GÜZ

522004308 İLERİ ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II

DR

3+0=3

BAHAR

BİYOFİZİK

 

522103301 NÖROBİYOFİZİK I

DR

3+0=3

GÜZ

522103306 UYARILMIŞ POTANSİYELLER VE VERİ TOPLAMA

DR

2+2=3

GÜZ

522104301 NÖROBİYOFİZİK II

DR

3+0=3

BAHAR

FİZYOLOJİ

521303305 İLERİ ENDOKRİN SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

DR

3+0=3

GÜZ

521303304 İLERİ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

DR

2+1=2,5

GÜZ

521303313 İLERİ SİNDİRİM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ

DR

3+0=3

GÜZ

HALK SAĞLIĞI

522503317 EPİDEMİYOLOJİ

DR

3+2=4

GÜZ

522503318 İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI

DR

2+2=3

GÜZ

522503319 ÇEVRE SAĞLIĞI

DR

2+0=2

GÜZ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

521903305 TRANSMİSYON ELEKTRON MİKROSKOP VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

DR

2+2=3

GÜZ

521903308 HİSTOKİMYA VE İMMÜNOHİSTOKİMYA

DR

2+2=3

GÜZ

521904301 ORGANOGENEZİS

DR

3+0=3

BAHAR

TIBBİ BİYOKİMYA

521403309 METABOLİK HASTALIKLARIN BİYOKİMYASI

DR

3+0=3

GÜZ

521403316 İLERİ METABOLİZMA I

DR

3+0=3

GÜZ

521404307 ÖLÇME TEKNİKLERİ

DR

3+0=3

BAHAR

TIBBİ BİYOLOJİ

521103304 SİTOBİYOLOJİ (HÜCRE ORGANELLERİNİN İNCE YAPISI)

DR

2+2=3

GÜZ

521103308 DNA VE RNA SAFLAŞTIRMASI VE REKOMBİNANT DNA MOLEKÜLLERİNİN OLUŞTURULMASI

DR

2+2=3

GÜZ

521104305 BİLGİSAYAR PROGRAMI İLE NÜKLEİK ASİT VE PROTEİN ANALİZİ

DR

2+2=3

BAHAR

TIBBİ FARMAKOLOJİ

 

521703303 OTONOM SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ I                  

DR

3+0=3

GÜZ

521704303 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ  I  

DR

3+0=3

GÜZ

521704305 SANTRAL SİNİR SİSTEMİ FARMAKOLOJİSİ  II 

DR

3+0=3

BAHAR

TIBBİ GENETİK

 

522403301 KALITSAL HASTALIKLARIN MOLEKÜLER TEMELİ

DR

2+2=3

GÜZ

522404302 KANSER GENETİĞİ

DR

2+2=3

BAHAR

522404305 KROMOZOM HASTALIKLARI VE TANI YÖNTEMLERİ

DR

2+2=3

BAHAR

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

521503314 DİREKT MİKROSKOBİK TANI YÖNTEMLERİ

DR

2+2=3

GÜZ

521504303 ÖZEL BAKTERİYOLOJİ

DR

2+2=3

BAHAR

TIP TARİHİ ve ETİK

521603301 GENEL TIP TARİHİ

DR

3+0=3

GÜZ

521603305 TIBBİ ETİK

DR

3+0=3

GÜZ

521603307 ETİK BİYOETİK  TIP ETİĞİ

DR

3+0=3

GÜZ

DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ

522603302 SİNİRBİLİMİN TEMELLERİ

DR

3+0=3

GÜZ

522603301 SİNİR BİLİMLERİ ALANINDA KULLANILAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I

DR

3+1=3,5

GÜZ

522604302 SİNİR BİLİMLERİ ALANINDA KULLANILAN ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ I

DR

3+1=3,5

BAHAR

KÖK HÜCRE DİSİPLİNLERARASI

522803301 MEZENKİMAL KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

DR

3+2=4

GÜZ

522804301 KÖK HÜCRE FARKLILAŞMASI

DR

3+2=4

BAHAR

EBELİK

 

522703301 OBSTETRİ BAKIM YÖNETİMİ

DR

3+0=3

GÜZ

522703306 POSTPARTUM DÖNEM BAKIM YÖNETİMİ

DR

2+0=2

GÜZ

522704301 DOĞUM YÖNETİMİ

DR

3+0=3

BAHAR

HEMŞİRELİK

 

522303301 HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM I

DR

3+0=3

GÜZ

522304313 HEMŞİRELİKTE KAVRAM VE KURAM II

DR

3+0=3

BAHAR

522304314 KANITA DAYALI HEMŞİRELİK

DR

2+2=3

BAHAR

PEDODONTİ

523103301 SÜT VE DAİMİ DİŞLERİN EMBRİYOLOJİSİ, DİŞ SÜRMESİ VE KÖK REZORBSİYONİ

DR

2+0

GÜZ

523103302 SÜT VE DAİMİ DİŞLERİN MİNE, DENTİN SEMENT VE PULPASININ MORFOLOJİK VE HİSTOLOJİK ÖZELLİKLERİ

DR

2+0

GÜZ

523104301 ÇOCUK HASTADA ANAMNEZ, KLİNEK VE RADYOGRAFİK MUAYENE

DR

1+6

BAHAR