TR | EN
Güçlü / Zayıf Yönler

 

Güçlü Yönler

 • Alanında nitelikli ve tecrübeli, gelişime açık ve dinamik bir kadroya sahip olmak
 • Güçlü teknolojik alt yapı ve yeterli laboratuvar sayısına sahip olmak
 • Uluslararası düzeyde bilimsel araştırma çalışmalarının gerçekleştirilebileceği asgari laboratuvar altyapısına sahip olmak
 • Moleküler biyolojik çalışmaların gerçekleştirmesinde kullanılabilecek teknik alt yapı ve cihazlara sahip olmak
 • Rutin sağlık hizmeti veren laboratuvarlarda ileri teknoloji ile çalışan cihazların mevcut olması
 • Multidisipliner anabilim dallarının geniş çalışma yelpazesinin bulunması ve zengin eğitim-öğretim ve araştırma ortamının bulunması
 • Zorunlu ve seçmeli olarak geniş bir ders havuzunun olması
 • Farklı disiplinlerden ders alabilme olanağının olması
 • Tez konularının alana özgü ve güncel olması
 • Ulusal ve uluslararası öğrenciler tarafından tercih edilmesi
 • Müfredatta çeşitlilik, güncellik ve uygulamalı eğitime önem verilmesi. 
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri için, Üniveristemizin bir  üniversite hastanesine sahip olaması, ilaveten şehir hastanesi ve devlet hastanelerinin bulunması sebebiyle öğrencilerin bu kurumların uygulamaları, işleyişlerini görme ve tez uygulamalarını gerçekleştirebilme imkanlarına sahip olmaları
 • Öğretim üyelerinin farklı kurum ve kuruluşlardaki eğitim ve deneyim geçmişi olması
 • Öğretim üyelerinin etkili öğrenci danışmanlığı ile sektör deneyiminden yararlanma fırsatı oluşturulması
 • Eskişehir’in bir öğrenci kenti olması yanısıra yerleşkenin konumu, tasarımı ve işlevselliği
 •  Proje imkanlarının sağlanabilmesi
 • Araştırma Üniversitesine dönüşüm için güçlü bir alt yapı ve disiplinlerarası dinamik, deneyimli ve nitelikli akademik kadrosunun bulunması
 • Aktif ve uygulamalı eğitime olanak sağlanması
 • Paydaşların gereksinimleri ve akademik gelişmeler doğrultusunda hazırlanan zengin ders içerikleri
 • YÖK 100/2000 burs desteğinin olması
 • Hücresel Tedavi ve Kök Hücre Üretim,Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTEM)’de yürütülen projeler sayesinde lisansüstü öğrencilere burs seçeneklerinin fazla olması
 • Girişimciliği teşvik edecek Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisinin bulunması
 • Yenilikçi ve erişebilir bir yönetim anlayışının olması
 • Çalışanların kendilerini geliştirmeye açık ve özverili yapıda olması
 • Üniversitenin kurumsallaşma sürecini tamamlamış olması
 • Akademik ve idari personel arasında iletişim kolaylığı
 • Üniversitenin iç kaynaklarının Ar-Ge çalışmalarına mali kaynak sağlaması

 

 

Zayıf Yönler

 • Öğretim Üyesi ve öğretim elemanı sayısının belirli bölümlerde yeterli olmaması
 • Uluslararası kurumlar ile yeterli iş birliği olmaması (Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Yönetimi)
 • Yeterli sayıda lisansüstü öğrencinin olmaması
 • Yeterince tanıtım yapılamaması
 • Proje kaynaklarının kısıtlı olması