TR | EN
YL Zorunlu Dersler

YÜKSEK LİSANS ZORUNLU DERSLER

(2019-2020 Bahar  ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)

 

 

ANABİLİM DALI

DERSİN KODU-ADI

PROGRAMI

KREDİSİ

YARIYIL

ANATOMİ

521203214 ÜST VE ALT EKSTREMİTE ANATOMİSİ

YL

2+2=3

GÜZ

521203215 TIP TERİMLERİ ve TIPTA TEMEL KAVRAMLAR

YL

3+0=3

GÜZ

521204215 BAŞ VE BOYUN ANATOMİSİ

YL

2+2=3

BAHAR

BİYOİSTATİSTİK

 

522003209 TEMEL BİYOİSTATİSTİK I

YL

3+0=3

GÜZ

522004201  SAĞLIK ALANINA ÖZEL İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER

YL

3+0=3

BAHAR

522004208 TEMEL BİYOİSTATİSTİK II

YL

3+0=3

BAHAR

BİYOFİZİK

 

522103202 BİYOFİZİĞE GİRİŞ I

YL

3+0=3

GÜZ

522103203 UYARILABİLİR HÜCRELER VE BİYOPOTANSİYELLER

YL

2+0=2

GÜZ

522104203 BİYOFİZİĞE GİRİŞ II

YL

3+0=3

BAHAR

FİZYOLOJİ

521303202 HEMODİNAMİK

YL

2+2=3

GÜZ

521303204 KALP,İSKELET VE DÜZ KASLARDA ELEKTRİKSEL VE MEKANİK OLAYLAR

YL

3+0=3

GÜZ

521303205 SİNİRSEL VE HORMONAL KONTROL MEKANİZMALARI

YL

3+0=3

GÜZ

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ

 

521903203 HÜCRE ULTRASTRÜKTÜRÜ

YL

3+0=3

GÜZ

521903204 İN VİVO EMBRİYOGENEZ

YL

3+0=3

GÜZ

522104203 HİSTOLOJİDE HÜCRE VE DOKU İNCELEME YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARI

YL

2+2=3

BAHAR

TIBBİ BİYOKİMYA

521403201  UYGULAMALI BİYOKİMYA

YL

2+2=3

GÜZ

521403208  BİYOKİMYAYA GİRİŞ I

YL

3+0=3

GÜZ

521404207  BİYOKİMYAYA GİRİŞ II

YL

3+0=3

BAHAR

TIBBİ BİYOLOJİ

521103202 LABORATUVAR ÇALIŞMALARINDA SAĞLIK VETEKNİK AÇIDAN UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

YL

2+2=3

GÜZ

521103203 NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ

YL

3+0=3

GÜZ

521104209 ORGAN SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BİYOLOJİSİ

YL

3+0=3

GÜZ

TIBBİ FARMAKOLOJİ

 

521703204 DENEYSEL FARMAKOLOJİ                    

YL

1+4=3

GÜZ

521703207 GENEL FARMAKOLOJİ

YL

3+0=3

GÜZ

521704206 İLAÇ ETKİSİNİN İLKELERİ

YL

3+0=3

BAHAR

TIBBİ GENETİK

 

522403201 TIBBİ SİTOGENETİKTE KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ VE UYGULAMASI

YL

1+4=3

GÜZ

522403203 KROMOZOM ANOMALİLERİ VE MOLEKÜLER PATOLOJİSİ

YL

3+0=3

GÜZ

522404203 TIBBİ GENETİKTE MOLEKÜLER YÖNTEMLERE GİRİŞ

YL

2+2=3

BAHAR

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ

521503209 MİKROBİYOLOJİDE TANI YÖNTEMLERİ

YL

2+2=3

GÜZ

521504204 TEMEL İMMÜNOLOJİ

YL

2+2=3

BAHAR

TIP TARİHİ ve ETİK

521603207 Tıbbın İlk Zamanları

YL

3+0=3

GÜZ

521604202 TIBBİ DEONTOLOJİ VE SAĞLIK MEVZUATI

YL

3+0=3

BAHAR

521604203 TÜRK TIP TARİHİ 

YL

3+0=3

BAHAR

DİSİPLİNLERARASI SİNİRBİLİMLERİ

 

522603202 HÜCRESEL VE MOLEKÜLER NÖROBİYOLOJİ

YL

3+0=3

GÜZ

522603201 SİNİR BİLİMLERİNE BİYOFİZİKSEL YAKLAŞIM

YL

3+0

GÜZ

KÖK HÜCRE DİSİPLİNLERARASI

 

522803201 KÖK HÜCRE KÜLTÜRÜ VE ASEPTİK YÖNTEMLER

YL

2+2=3

GÜZ

522803202 ERİŞKİN KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

YL

3+0=3

GÜZ

522804201 EMBRİYONİK KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ

YL

2+2=3

BAHAR

EBELİK

 

522703201 DOĞUMDA İLERİ UYGULAMALAR

YL

3+4=5

GÜZ

522704201 ÜREME SAĞLIĞI         

YL

3+0=3

BAHAR

HEMŞİRELİK

 

522303207 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ I

YL

2+0=2

GÜZ

522304207 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ II

YL

2+0=2

BAHAR

SAĞLIK YÖNETİMİ

522901201 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ

YL

3+0=3

GÜZ

RADYASYON ONKOLOJİSİ/ SAĞLIK FİZİĞİ

523203201 RADYASYON ONKOLOJİ I

YL

3+0

GÜZ

523203202 RADYOBİYOLOJİ

YL

3+0

GÜZ

523203203 RADYOTERAPİ FİZİĞİ I

YL

3+0

GÜZ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

523303201 FİZYOTERAPİ VE  REHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA I

YL

2+4=4

GÜZ

523303202 FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYONDA PROJE GELİŞTİRME

YL

3+3=4,5

GÜZ

523304201 FİZYOTERAPİ VEREHABİLİTASYONDA KLİNİK UYGULAMA II

YL

2+4=4

BAHAR

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK EKONOMİSİ

523403201 MAKROEKONOMİ

YL

3+0

GÜZ

523403202 SAĞLIĞIN EKONOMİK BOYUTU

YL

3+0

GÜZ

523404209 FARMAKOEKONOMİ

YL

3+0

BAHAR

DİSİPLİNLERARASI SAĞLIK HUKUKU

523603201 TIP ETİĞİ

YL

3+0

GÜZ

523704217 HUKUKUN TEMEL İLKELERİ  

YL

3+0

BAHAR

523704218 TIP BİLİMİNE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

YL

3+0

BAHAR