TR | EN
Misyonumuz
  • Sağlık Bilimleri alanında katkı sağlanacak araştırmalar yapılmasına, araştırmacı yetişmesine ve tezler yazılamasına imkan tanıyacak alt yapıya sahip lisansüstü programlar açmak ve yürütmek.  Bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek,
  • Bilimsel araştırmalar için Üniversite dışı kaynaklar teminini özendirmek,
  • Disiplinler arası çalışmaları özendirerek bilimsel ve çok boyutlu düşünen öğrenciler yetiştirmek,
  • Uluslararası nitelikteki konferans ve araştırma gruplarına öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde katılımı teşvik etmek,
  • Paylaşımcı düşünceyi yerleştirebilmek,
  • Öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak,
  • Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim elemanlarına sahip olmak,
  • Öğrencilere temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını verebilmek.