TR | EN
2023-2024 GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI DUYURUSU
19.09.2023

2023-2024 GÜZ YARIYILI DERS KAYITLARI DUYURUSU

KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

 Enstitümüze bağlı Anabilim Dallarında ders kayıtları  ve danışman onayları aşağıda belirtilen gün-saatlerde yapılacaktır.

 

 

KAYIT YENİLEME

 

28 Eylül  2023 Perşembe

 

08:00-10:30 ile 13:00-23:00 Saatleri Arası

 29 Eylül  2023 Cuma

 

08:00-17:00 Saatleri Arası

 

(EKLE-SİL)

04-05-06 EKİM  2023

 

08.00-17.00 Saatleri Arası

 

Güz Yarıyılı dersleri 02 EKİM 2023 Pazartesi günü başlayacaktır. 

 

BANKA HESAP NUMARASI

 

BANKA

RUMUZ

IBAN

HARÇ ÜCRETİ

 

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI

ÖĞRENCİ HARÇ HESABI

 

TR86 0003 2000 0000 0108 9868 94

343,00 TL

 

Kendi imkanları ile okuyan  YABANCI UYRUKLU öğrencilerin Harç ücreti (4.500 TL)

 

Katkı Payı / Öğrenim Ücretleri Tahsilatları TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI Şubelerinden,  İnternet bankacılığı üzerinden Üniversite Harç Ödeme Menüsünden öğrenci numarası  ile yapılmaktadır.

NOT:   Diğer Bankalardan EFT veya  Banka Havalesi ile yapılan ödemeler kabul edilmez

 

Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler ÖĞRENİM ÜCRETİ yatıracaktır.

Normal Öğrenim Süresi:

- Doktora Programı : 4 Yıl

- Tezli Yüksek Lisans Programı : 2 Yıl

- Tezsiz Yüksek Lisans Programı : 1 Yıl

 

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 

Öğrencilerimiz kayıtlarla ilgili olarak ESOGÜ Lisansüstü Eğitim Ve Öğretim Yönetmeliği ve ilgili kurul kararlarına tabidir. Bulunduğunuz aşamaya (ders/yeterlik/tez önerisi/tez) göre kaydınızı eksiksiz yapınız.

 

YÜKSEK LİSANS TEZ AŞAMASI ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT OLACAĞI DERSLER

* Yüksek lisans derslerini tamamlamış ve tez aşamasına geçmiş öğrenciler Danışmanları adına açılan Yüksek Lisans Tez Çalışması Dersi ve Uzmanlık Alan Dersi ‘ne kayıt yapacaklardır.

* 2023-2024 öğretim yılı Güz yarıyılında Tez aşamasına geçecek Yüksek Lisans öğrencilerinin Tez Öneri Formu ile  Ulusal Tez Merkezi web sayfasında tanımlandığı şekilde Tez Veri Giriş Formları doldurulup imzalı şekilde  (Tez Veri Giriş Formu düzenlenirken ORCID numarası mutlaka alınmalıdır. ORCID no alınmamış başvurular kabul edilmeyecektir.) Enstitüye teslim edilmeden Uzmanlık Alan Dersine ders kaydı yapılamaz.

 

DOKTORA YETERLİK- TEZ ÖNERİ-TEZ  AŞAMASI ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT OLACAĞI DERSLER

* Doktora derslerini tamamlamış olup, yeterlik aşamasında olan öğrenciler Anabilim Dalı Başkanı adına açılan Doktora Yeterlik Dersi’ne

* Yeterlik aşamasından başarılı olan öğrenciler danışmanları adına açılan Doktora Tez Önerisi Dersi’ne kayıt yapacaklardır.

*Tez Önerisi kabul edilen öğrenciler Danışmanları adına açılan Doktora Tez Çalışması Dersi ve  Uzmanlık Alan Dersi ‘ne kayıt yapacaklardır.

 

DERS ALMA KISITLARI VE BAŞARI NOTU

*Yüksek Lisansta CC, Doktorada CB’nin altında başarı notu olan seçmeli dersler tekrar alınır veya “yerine” diyerek bu dersler yerine başka seçmeli ders(ler) alınır.

*Zorunlu dersler başarısızlık durumunda tekrar alınır. Yerine başka bir ders alınamaz.

 

ZORUNLU DERSLER

Öğrencilerimizin; öncelikle

    -Kendi programlarının zorunlu ders(ler)ini (Enstitümüz Web sitemizde mevcuttur)

    - Araştırma Yöntemleri ve Yayın  Etiği dersini

    -  Seminer

derslerini zorunlu  almaları gerekmektedir. Zorunlu dersler yerine başka bir ders alınamaz.

 

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

Ders Kayıt ve Danışman Onay Tarihleri

 

  1. 28 Eylül   2023 Perşembe günü

Kayıt Saati: 08:00 -10:30

İlave Kayıt Saati: 13:00-23:00

 

  1. 29 Eylül  2023 Cuma günü

Kayıt Saati: 8.00 -17.00

 

Ders kayıtlarında;

  1. Öğrenciler her yarıyıl, Akademik Takvimde ilan edilen kayıt döneminde ders kayıtlarını kendileri yapmak ve yenilemekle yükümlüdür.
  2. İlk ders kaydı veya kayıt yenileme aşağıdaki işlemlerden oluşur:

 

                      1.Öğrenim ücreti ve katkı payı ödemesi: Öğrencilerden normal öğrenim süresini aşanların ilgili yarıyılın katkı payını ödemeleri gerekmektedir. Ödemeler TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI Şubelerinden,  İnternet bankacılığı üzerinden Üniversite Harç Ödeme   Menüsü ile yapılabilir.  Diğer Bankalardan EFT veya  Banka Havalesi ile yapılan ödemeler kabul edilmez. Öğrencinin ödemesi gereken katkı payı miktarı kayıt modülünden izlenebilir. Katkı payını ödemeyen öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.

2. Verilen tarih ve saatlerde ESOGÜBS web üzerinden ders seçimlerinin yapılması ve danışman onayına gönderilmesi gerekir gerekir.

3. Ders kayıt haftasında ESOGÜBS web üzerinden Danışman onayı alınarak ders kaydı kesinleştirilmelidir. Ekle-sil günlerinde ders ekle/sil değiştir işlemleri sadece öğrencinin ders kayıt değişiklik izni açması ile  danışman ile birlikte yapılabilir.

4. Öğrencilerin ESOGÜBS web üzerinden seçmiş oldukları dersler danışmanı tarafından uygun görülerek onaylanırsa yarıyıl ders kaydı kesinleşmiş olur. Onaylanan ders kayıtları ESOGÜ Lisansüstü Yönetmeliğine ile ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esaslarına  uygun olmalıdır.

 uygun olmalıdır. Kayıtlar sonuçlandırıldıktan sonra yapılan kontrollerde yönetmeliğe uygun olmayan şekilde onaylanmış dersler  varsa Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.

5. Danışman ekle-sil günlerinden önce ders kayıtlarının son saatine kadar öğrencilerin ders kaydını inceleyerek; onay/uyarı şeklinde sonuçlandırmalıdır.

6. Ders seçimi danışman tarafından ESOGÜBS üzerinden “UYARI” verildiği için onaylanmayan ders kayıtları için en geç ekle sil sonuna kadar danışman onayı alınmalıdır. Danışman onayı olmayan öğrencilerin dersleri ekle-sil günleri sonunda (04-05-06          Ekim 2023 tarihleri arasında) sistemden otomatik olarak silinir.

7. Danışman onayı olmayan ve öğrenim ücreti/katkı payını yatırmayan öğrencilerin dersleri Ekle-Sil günleri sonunda sistemden otomatik olarak silinir.

  1. Bu işlemlerden birini eksik yapan öğrencinin kaydı tamamlanmamış olacaktır.
  2. Öğrencinin ödemesi gereken katkı payı miktarı Öğrenci Bilgi Sistemi kayıt sayfasından izlenebilir. Katkı payını ödemeyen öğrencinin ders kaydı onaylanmaz.
  3. Öğrencilerin web üzerinden yaptıkları kayıt işleminin akademik takvimde belirtilen normal ders kayıt süresi içerisinde öğrenci bilgi sisteminden danışmanca onaylanması gerekmektedir.
  4. Ders kaydı onaylanmış öğrencilerin aldıkları dersler listelere otomatik olarak işlendiğinden, ders listesinde adı olmayan öğrenci o derse kayıt olmamış durumdadır, bu öğrenciler ders listesine sonradan ilave edilemez, derse devam etseler bile bir hak iddia edemezler.  

 

EKLE-SİL

1-Ekle-Sil işlemi sadece ders kaydı yapmış olan öğrencilere tanınan bir haktır. Sağlık Bilimleri Enstitüsü için  belirtilen ders kayıt süresi içerisinde ders kaydı yapmamış olan öğrencilerin ekle sil günlerinde ders kaydını yapabilmesi için “Geç Kayıt” ücretini yatırması gerekmektedir.

 2. Ekle/Sil işlemleri 04-05-06  Ekim 2023 tarihleri arasında ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılabilecektir.

3. Ders seçimini yapmış olan ve danışman onayını alarak kaydını kesinleştirmiş olan öğrencilerin ekle-sil haftasında ders kaydı için anabilim dalına gelmesi gerekmemektedir. Ekle-sil günlerinde ders değişikliği sadece danışmanlar tarafından yapılabilir. Ders kaydında değişiklik yapmak isteyen öğrenciler ekle-sil günlerinde danışmanı için ders değişikliği yapma izni verir ve değişikliği açıklayan mesajı danışmanına göndererek ders ekle/sil/değiştir işlemlerini yapılmasını ister.

 4. Ders kaydını ders kayıt tarihlerinde yapmayan öğrenciler geç kayıt ücreti ödemek koşuluyla ekle-sil günlerinde kayıt yaptırabilirler. Geç kayıt ücreti 50 TL’dir ve bu ücret TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI İBAN NO TR19 0003 2000 0000 0108 9869 36 nolu hesaba yatıracaktır.

 

YENİ ÖĞRENCİLERİN ÖNCEKİ ÖĞRENİMDE ALINAN DERSLERİN SAYDIRILMASI

*2023-2024 öğretim yılı güz yarıyılında Enstitümüzde öğrencilik hakkı kazanan öğrencilerin  Önceki Öğrenimlerde aldıkları  derslerin saydırılmasını için son başvuru tarihi  27 Ekim  2023’dir.

 

BİLİMSEL HAZIRLIK

*Bilimsel Hazırlık Programı öğrencileri ilgili anabilim dalının belirlediği ve Enstitü Yönetim Kurulunda onaylanan derslere kayıt olacaktır. 

 

BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN VE ÜNİVERSİTEMİZİN DİĞER ENSTİTÜLERİNDEN DERS ALMA

*Diğer Üniversitelerden ders alacak öğrencilerimizin, başvuru formlarının en geç 02 Ekim 2023 tarihine kadar Enstitümüze ulaşması gerekmektedir.

 

DİĞER HUSUSLAR

*Eğitim Öğretim Süreçleri ve Yarıyıl ile ilgili İş ve İşlemler için Akademik Takvim, Enstitü Çalışma Takvimi ve Enstitü Web sayfasındaki duyuruları takip ediniz.

*Ders Kayıt ve Sonraki İşlemlerden Öğrenciler Yükümlü Olup Doğabilecek Hatalardan da öğrenciler Sorumludur.